...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަންޑާރައޮޑި
ނ.
ހިޖްރައިން 2131ހ.
ވަނަ އަހަރު މާލޭގެ މައިތޮށި ލީ އިރު ގާ އުފުއްލި ބާރަ އޮޑީގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުން ބެލެހެއްޓި ދެ އޮޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަނޑިޔާރުއޮޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ