...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަންޑާރަދަތުރު
ނ.
ރަށްފުށުގައި ސަރުކާރުގެ ގޮތުންނާއި ރައްޔަތުންގެ ގޮތުންކުރާ ދަތުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކާޑުމަސްބައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ