...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަންޑާރަދުރޯ
ނ.
ދުރޯއިން ބަންޑާރަޔަށް ލިބޭ ބައި.
މިއީ ދުރޯއަށް (ޖުރުމަނާއަށް) ނެގޭލާރި ހަތްބައިކޮށްފައި ހަވަރުގެ ހަބަޔަށް ކޮންމެ ބަޔަކަށް 7/1 ބައި މަގުން ނަގައިފައި، ހަތްވަނަޔަށް އޮންނަ ބަންޑާރަބައެވެ.
މި ލާރި ބަހާނީ އަހަރަކު އެއްފަހަރު އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ