...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަންޑާރަގަނޑު
ނ.
(1) ފާލައްބަކޮށްފައި ސަރުކާރަށް އޮންނަތަން.
(2) ބޮލިގަނޑުކުޅުން ޖޯޑުބިޖޯޑު ކުޅުން ފަދަ ކަންތަކުގައި އެންމެންގެ މައްޗަށް ހުންނަބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޖޯޑުބިޖޯޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ