...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަންޑުން
ކއ.
(1) ބަނޑުފުށްވަތަށް.
(2) އަނގަވަތަށް.
(3) އުއްޑުމުގެ އިދިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަންޑުންޖެހުން . ބޮނޑިބަތްޖެހުން . ބޮލިގަނޑު ކުޅުން . އަށިގަނޑު . އަނގަވަތަށްވެއްޓުން . އުނަގަނޑުޖެހުން . އޮއްސުން . މަތިންއެރުން . މަތިންލުން . މަޑިއަށްޖެހުން . ފައްސިހި އެޅުން . ސަހަނަށްއެޅުން . ސިކާރަބަރާސް . ޑަންޕަރު . ޑިގު . ޑިގުކިޔުން . ޝަފާޢަތްފުޅަށްޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ