...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަންޑެލިޖެހުން
މ.
(1) ވަކި ގަވާއިދަކުން އެއްޗިހިތަކެއް ބެހެއްޓުން.
(2) (ސ) ކުނިއެންދުމަށްޓަކައި ފުނިޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަންޑަޅިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ