...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަރަނި
ނ.
(1) އެއްކޮޅު ނިއުޅޭނޭހެން އުއި ނުވަތަ ފަށުވި ނުވަތަ ނައިލޯނު ފަދަ އެއްޗެއްގެ ރޮދިން އޮޅައިފައި ހުންނަ ބޮނޑި.
މީގެ ދެވައްތަރެއް ހުރެ އެވެ.
އެއީ، ބޮނޑި ބަރަންޏާއި ދަނޑި ބަރަންޏެވެ.
(2) ރޮދި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރު . ބަރަނިދަނޑި . ބަގިޔާ . ބޮނޑިބަރަނި . ބޮޑުބަރަނި . ކަފާސްވުން . އިރުދޭމާ . އުޅި . އުއި . އޮޅުން . އޮޅުންބޮޅުންވުން . އޮޅުވުން . ވެޑުން . ދަނޑިބަރަނި . ތިންއުޅިބަރަނި . ސުތުލިބަރަނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ