...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަރަނިދަނޑި
ނ.
ބަރަނިއޮޅަން ދިގުގޮތަށް މެދުން ލޯވަޅެއް ތޮރުފާފައި ފޯލިކޮށް އޮންނަ އެތިކޮޅި.
ޕްލާސްޓިކުން ނުވަތަ ލަކުނޑިން މިހަދައިފައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ