...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަރަކާތް
ނ.
(1) ފައިދާ.
(2) އިތުރު.
(3) މާތް.
(4) ބާއްޖަވެރިވާ ވުން.
(5) ކާބޯތަކެއްޗާއި ފައިސާ ގުނާއިރު އެކެއް ކިޔުމުގެ ބަދަލުގައި ކިޔައި އުޅުނު ގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އުއްތަރައާނާންދަ . މާތް . މާތްކަން . މާތްވުން . މުނާޖާ . ސަދަނޭކަ . ސަލަވާތް . ޞަލަވާތްލެއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ