...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަރަވެލި
ނ.
ބަރުވެލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަޅާ . ނާކަ . ބަރޮއަލަ . ބަރޮވެލި . ބާކުލިތޮށި . މަހާނަމަތީ ބަރަވެލިދުވާގޮތަށްހެދުން . މަހާނަމަތީބަރަވެލި ދުވުން . ފިލިތެޅުން . ފޫބަރަވެލި . ލޫޅު . ލޯޅޯ . ގުއިގަނޑު . ގޮޅާބަރެބަލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ