...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަރާ
ުދާ އަރުވައިގެންވާ ބަރާ.
(2) ފުރާ ދުއްވާ ތަކެތި ދުއްވަން ހެޔޮވަރަށް ކުރާ ބަރު.
(3) ރިޔާ ނެގީމާ ތެދަށް ނުހުރެވޭ ވަރުގެ ހިމަދިގު، ދޯނިފަހަރު ތެދަށް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެ ދޯނިފަހަރުގެ މަތި ކިބަފަރާތަށް ދުއްވައިފައި އޮންނަ ދަނޑިއެއްގައި ލައިފައި އޮންނަ ކަނދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަން . ހިބަރުތޮޅި . ހެޔޮވަރު . ހެޔޮވަރުކަން . ހެޔޮވަރުކުރުން . ހެޔޮވަރުވުން . ނޫސް . ރެޑިއޯ . ބަރާ . ބަރާ އޮޑިއަކަށް ބިސްމިވެސް ބަރުވާނެ . ބަރާބޮޑުވުން . ބަރާއޮޑި . ބަރާވަ . ބަރާދޯނި . ބަރާޖެހުން . ބަރުކުރުން . ބަރުމަރުކާ . ބާރީ . ބާރީއެޅުން . ބާރީޖެހުން . ކަނދު . ކަންބަރާވާގަނޑު . ކަބަރާދިއުން . އިރުވައިމައުލޫދު . އޮރުވާ . ވާހަކަ ޚަބަރު . މާނަކުރުން . މާފަތޭރި . ދިވަރު . ތާޒާކަން . ލިވަރު . ގަޑެވާނަ . ސިންގަ . ޓެނިސް . ޓެލެކުސް . ޚަބަރުދަބަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ