...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަރާ އޮޑިއަކަށް ބިސްމިވެސް ބަރުވާނެ
"ބަރާ އޮޑިއަކަށް ބިސްމިވެސް ބަރުވާނެ" ބަރާވެފައިވާ އުޅަނދަކަށް ކިތަންމެ ކުޑައެއްޗެއް އެރުވިޔަސް ބަރު ބޮޑުވާނެކަން އެނގުމަށް ބުނާބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަރާ އޮޑިއަކަށް ބިސްމިވެސް ބަރުވާނެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ