...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަރާސިލު
ނ.
(ގ) (1) އިހުގައި ފައިފަލަބަލީގެ މީހުން ބައިތިއްބާން ވަކިކޮށްފައިވާ އަވަށް.
(2) ލ.
ފޮނަދޫގެ އުތުރު އަވަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ