...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަރި
(1) ލާނދަލުގެ ވަށާ ކުރެތްވާއި ދިގުދަލުގެ ތިރީކުރެވީގައި ލާފައި ހުންނަ ތިމަރަބަރު.
(2) ފައްތައިގެން މަސްބާނާއިރު ނަނު އަޑިޔަށް ފޮނުވުމަށް ލާބާރު.
(3) މަތިމައްޗަށް ނުވަތަ ފަތިފައްޗަށް ބަހައްޓައިފައިވާ ބެހެއްޓުން.
(4) (ގ) ގަނޑުގަނޑަށް ހުންނަ ފިރުޢައުނު މުދާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަވާލި . ހަމަފަށް . ހަމަފަށްއެޅުން . ހާކަނޑުގައި ލަބަރިތެޅުން . ހާލިގަބަ . ނަރުކޮއްޓި . ބަނޑު . ބަނޑުގައު . ބަރިކުރެވި . ބަރިދިއްވުން . ބަރިލުން . ބަރިޖެހިރޮދިގަނޑު . ބަރިޖެހުން . ބަރީއަވުން . ބަބުރުހަނދި . ބުރަނދު . ބުޅިފަތި . ކަށިވާލި . ކަޅަހަނދި . ކާފޫރުތޮޅި . ކިރުޅިޔަމަސް . ކީސްފިލާ . ކުރުމަސް . ކުކުޅުމާދޫނި . ކުދިރުވާލި . އިރަށްއެނބުރޭމާ . އެންކޮށި . ވޮށިމަސްމިޔަރު . މަށަންދަތި . މަދަރާސީމަސް . މަތަރެސްމައު . މަޑުމިޔަރު . މޫނިމައު . މޫނިމާ . މެދެރި . ފިނިފެންމައު . ފުނާ . ފުލޫނިޔާ . ދަނޑިފުޅުދޫނި . ދަޅުބަރި . ދަޅުބުރި . ދަތްޕިލާ . ދެތަނޑިމައު . ދޭލިޔާމާ . ތިއޭޓަރު . ތުނޑުސުފުރާ . ތުއްރަވާސްގަސް . ތެޔޮމަސް . ލަބަރި . ލަބަރިތެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ