...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަރިގަނޑު
ނ.
މަސްބާނަށް ނަނު ފައްތާއިރު މިޔަވާލިގަނޑާ ނަނާ ބެދުނު ތާނގައި ލާފައި އޮންނަ ތަޅާބުމަރެއްގެ ސިފައިގައި އޮންނަ ތިމަރަގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުޅިފަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ