...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަރުކޮލި
ނ.
މުޑަ ހަނދީގެ ބޮޑެތި ވައްތަރު.
މިއީ އަނގަބޮޑު ތުންކުރު، ފަތި މަހެކެވެ.
މި މަހުގެ މެދުން ފެށިގެން މަތީބައިގައި، ހުންނަނީ އަޅިކުލަ އެވެ.
ތިރީބައި ހުންނަނީ ހުދުކުލައެއްގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ