...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަރުއަޑު
ނ.
(1) ލުއި އަޑުގެ އިދިކޮޅު އަޑު.
(2) ތަޖުވީދު ޢިލްމުގެ ހަމައިގައި އަކުރެއްގެ އަޑު ނެރޭއިރު ދުލުގެ ފަހަތުކޮޅު މަތީ ތައްޔާއި ދިމާއަށް އުފުލައިގެން ކިޔާ ގޮތް.
މިސާލަކަށް:
ލަފްޒު، ﷲގެ ލާމު ބަރުކުރުން.
(3) ބުންކަމެއް އެކުލެވޭ ފަލަ އަޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުންއަޑު . ތޫލިއަޑު . ލުއިއަޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ