...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަރުވެލި
ނ.
ކަކުނީގެ ފާޑަށް ދަތްގަނޑާއި ފައިތައް ހުންނަ، ބިމުގައި ކޭއްތެމުން ދުވެއުޅޭ ދިރޭ އެއްޗެއް.
މިއީ އޭގެ ފޫޅުގަނޑު ނިވާކުރުމަށް އެކިބާވަތް ބާވަތުގެ ތޮށިގަނޑުގަނޑަށް އެރިގެން އުޅޭ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަރަވެލަ . ބަރަވެލި . ބަރުވެލިތޮށި . ބަރޮވަލި . ބާކުލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ