...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަރުދަން
ނ.
(1) އެއްޗެއްގައި ހުންނަ ބުރަދަން.
(2) ކިރާއިރު ހުރި ވަޒަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޯސްޕަވަރު . ރާތާ . ބަރަށްބަރު . ބަރުވުން . ބައިހަންދަރު . ބައިކުޅަނދު . ބުރަދަން . ކުޅަނދު . ވަޒަން . ވަޒަންކުރުން . މިސްގާލު . ދޮންމަޑިމިޔަރޮ . ތުޅު . ތޯލާ . ލުއިކުރުން . ސެރު . ޓަނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ