...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަރުގޮނު
އިޝާރާތެއްގެ ގޮތުން އަންގައިލުމަށްޓަކައި އަޑުއިއްވަން ބޭނުންކުރާއެއްޗެއް.
(2) މީހުން ސަމާލުކުރުވުމަށް އަޑެއް ގޮއްވާލުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއ..
އެންމެ އާންމުކޮށް މިބޭނުންކުރަނީ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެއްސާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ ބައެއް އުޅަނދު ފަހަރުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ