...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަރުޒަޚު
ނ.
(1) ދެމެދު.
(ދެތަނެއްގެމެދު) (2) މަރުވުމަށްފަހު އަލުން ދިރުއްވަންދެން ހޭދަ ކުރާ ޢާލަމު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ