...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަބުނަބޮލި
ނ.
ބޮލީގެ ބާވަތެއް.
މިބޮލީގެ މަތީބައިގައި މަޑުއަޅި ކުލަޔާއި އެއަށްވުރެ ގަދަ އަޅިކުލަ ހުރެފައި މިބައިގެ ވަށައިގެން ރީނދޫ ކުލަޔަކަށްދާ ރޮނގެއް ހުންނާނެ އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކައްލިހިންބޯލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ