...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަބުރު
ނ.
ބަބުރުކަރައިގެ މީހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަބުސީން . ނޫބީ . ނޫބީބަބުރު . ރަށްގުޑާ . ރާތީބުލަވަބައި . ބަބުރު . ބަބުރުން . ބަބުރުބެރު . ބަބުރުކެލާ . ކަނަހަނދުން . ކަޅުބަބުރު . ކެލާ . ވައްޖިދުވާލަވަބައި . ވަގުތިންހަމަ . މެދުލަވަ . ފަހުކުޅިޖެހުން . ފުނައުއެޅުން . ދަކަނދާވަސް . ދެބުދާރު . ދޮންދޫނިލޯފިނދު . ތިންހަމަ . ޒަންގީން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ