...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަބުރުހަނދި
އަނގައިގެ މަތީ ތަލީގައި ދެބަރިއަކަށް ދަތްހުރެ އެވެ.
އެއީ ކޮޅަށް އޫކޮށް ވަރުގަދައަށް އުފެދިފައި ހުންނަ ދަތްބަރިއަކާއި އޭގެ އެތެރޭން ހުންނަ ކުދި ދަތްބަރިއެކެވެ.
ތިރީބައިގައި ހުންނަނީ ގަދަފަދަ ދަތްބަރިއެއް އެކަންޏެވެ.
މިމަހަށް "ކަޅަހަނދި" ވެސް ކިޔާއުޅެ އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ