...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަބުރުފަޅޯ
ނ.
ދޮންވީމާ ވަރަށް ފަނޑު ރިއްސެޔޮކަމެއް ނޫނީ ފާޅުނުވާ ވަރަށް ގަދަކަޅު ފެހިކުލައެއްގެ ފަޅޮލެއް.
ފަޅޮލުގެ ސިފަ ހުންނާނީ ދިގުކޮށް ހުރެފައި ފޫވަށްކޮންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ