...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަޅަ
ނ.
(ބ،ދ) (1) ފަރުވާ.
(2) (ލ) ބަޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަބަސް . ކަށަނިރުބަޅަ ކަލަކު ވިދާނަ . ކަށިކުންބަޅަ . ކުންބޮޅެ . އަލިފު . ތާނައަކުރު . ގުންބަޅަ . ގޮންބޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ