...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަޅިނދު
ނ.
ކޮކާލަށްވުރެ ހަށިގަނޑު ބޮނޑިމަސް އެއަށްވުރެ ފިޔަކުޑަ ފިޔައިގައި ފުށްގިނަ ކޮކާފާޑުގެ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަޅުބަޅިނދު . އަހިވަކުޖަޑާ . އަހިވައްގުނބޯ . އަހިގަހުގުނބޯލަ . ވަލުހާ . ވަސިއްޔަތު . ފަންހުޅިހާ . ފަތްވޮޅާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ