...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަޅު
ނ.
(1) ގުދު (2) ކުއްތާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަރުދޭވާނި . ނަކަރިކަ . ނަކަރިކަން . ނަގިލެބަޅާ . ނަގޫކެނޑި . ބަޅަ . ބަޅުވަޅި . ބިތްބަޅު . ބުޅިމަސް . ކުއްތާ . އަށުކަ . އަންމަސް . އަންގަ . އުބުފިލި . އޫބޫފިލި . ވަނިވިހައިތަން . ވައުއައްސާދަނޑިގަނޑު . ފަޅިމެދު . ލަންބައިލުން . ލެނބުން . ގުދުކަން . ގުދުކުރުން . ގުދުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ