...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަޅެބޮލާ
ނ.
(ގ) އޮޑިފަހަރުގެ ދިރުނބާކޮޅު މުލައްގަނޑު.
(މީގެ ކޮޅު އޮންނާނީ ވަށްކޮށްލައިފަ (އެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ