...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަޅެއްގެ ނަގޫ ސަންފާ އޮނަކަށްލާފައި އޮތަސް ތެދެއް ނުވާނެއެވެ.
"ބަޅެއްގެ ނަގޫ ސަންފާ އޮނަކަށްލާފައި އޮތަސް ތެދެއް ނުވާނެ އެވެ..
(މުސްކުޅިބަހެއް) ނުބައި އާދަތައްހިފި އަޚުލާގު ނުބައިވެފައި ހުރިމީހަކަށް ނަޞޭހަތެއް ދިނަސް، ކިތައްމެ ނަމޫނާއެއް ދެއްކިއަސް އެ އާދަތަކަކާ ވަތްކެއް ނުވެވޭނެއޭ ބުނުމަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ