...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަކަ
ނ.
(1) އަތްފައިން ފެންގަނޑެއްގައި ތަޅައިގަތީމާ ފެންގަނޑަށް އެވާގޮތް.
(2) ޤަވައިދަކާއި ބޭނުމެއްނެތި ތަނެއްގައި އުޅެގަންނަ އުޅެގަތުން.
މިސާލު:
ރީތިކޮށް ތަންމަތި އަޅާފައި ހުރި އެނދެއްގައި އޮށޯވެ ފުރޮޅިގަންނަ ގަތުމުން ތަންމަތި ރޫޅޭރޫޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރާންކޯރު . ހަރާންކޯރުވުން . ހިނގާލަންދިއުން . ހިނޭޖެހުން . ހިކިފަސްތާ ބަކަނާޅާށެވެ. . ހުންގާނު . ހުންގާނުހިފުން . ހުއިހެއްޕުން . ނައަމްސޫފި . ނީރުނަ . ނީރުނަބު . ނޮޅުން . ރެފިއުޖީން . ބަނޑު . ބަރަނީރުނަ . ބަކަށި . ބަކަރިހުއިހެއްޕުން . ބަކަރިމުތް . ބަކަރިދަނޑި . ބަކަރިދަނޑި ބެހެއްޓުން . ބަކަރިގޮވި . ބަކައްޓާ . ބައްވުން . ބަޓަރު . ބަހުރުކިޔެވުން . ބުރާންތިއެރުން . ބުރޫއެރުން . ބޯތެޅުން . ކަނި . ކަނިކަން . ކަނިވުން . ކަންބަޅި . ކަންޒު . ކަބަސް . ކަމަރު . ކަޗޯރު . ކިތަންމެވަރަކަށް ދޮންކުރިއަސް ދުނބުރިއެއް އަނބަކަށްނުވާނެއެވެ . ކުނބުއެޅުން . ކުޑަބޭރު . ކޫޒީ . އަވަރު . އަވަރުވުން . އަދަބުދިނުން . އާހަ . އާހައާހަ . އާލޮ . އުކުނު . އުއްލޫ . އުއްސުން . އެއްފުޅައްމަތިން ފުންމައިލި ބަކަރި އަނެއްފުޅަންމަތިންވެސް ފުންމައިލާނެއެވެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ