...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަކަރި
ރެއް.
މިއީ ހަތަރު މޮށްގަނޑުޖެހި ޖަނަވާރެކެވެ.
މީގެ ކެހެރިތައް ހުންނާނީ ކުރުކޮށް ފަންކޮށެވެ.
މިއީ އޭގެކިރާއި މަހުގެ ބޭނުމުގައި ކާންދީ ބޮޑުކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ޖަނަވާރެކެވެ.
މި ޖަނަވާރުގެ ފިރިހެން ޖިންސުވަކިކުރަން ބޭނުންނަމަ ކިޔައިއުޅެނީ "ގިތެޔޮ" މިހެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުއިހެއްޕުން . ނައަމްސޫފި . ނީރުނަ . ނީރުނަބު . ނޮޅުން . ބަނޑު . ބަރަނީރުނަ . ބަކަށި . ބަކަރިހުއިހެއްޕުން . ބަކަރިދަނޑި . ބަކަރިދަނޑި ބެހެއްޓުން . ބަކަރިގޮވި . ބަކައްޓާ . ބަޓަރު . ބަހުރުކިޔެވުން . ކޫޒީ . އާހަ . އާހައާހަ . އާލޮ . އުކުނު . އެއްފުޅައްމަތިން ފުންމައިލި ބަކަރި އަނެއްފުޅަންމަތިންވެސް ފުންމައިލާނެއެވެ . މަހުލަބު . މުދައު . މުދާ . މުޑުވައްކުރުން . ފުދުނު ބަކަރި ހެދިގެން އުޅުން . ދަޅުހަރު . ދިރޭމާލު . ދިބާޣުކުރުން . ދިއްގާ ގަސް . ތާރަ . ލަވަމުން ގެންދިއުން . ގިތެޔޮ . ގޮނޑިޖެހުން . ގޮވި . ގޮވިން . ގޮވިކަލޭގެ . ގޮލާ . ސަބުޖު . ސާގުދަލިޔާ . ޖާލިފުޅަލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ