...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަކަރިދަނޑި
ނ.
ފުޅައްއަޅާއިރު ދުރުކޮށް ހުންނަ ދޭތެރެ ދޭތެރޭގައި މެދުކެހަޔާ ހަމައަށް ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ދަނޑި ބުރިބުރި.
މި ބަހައްޓާފައި ހުންނަނީ ބަކަރި ވަދެދާނެތީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ