...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަކަރިދަނޑި ބެހެއްޓުން
މ.
(1) ފުޅަށް އަޅާއިރު ބަކަރި ދަނޑިލުން.
(2) މަޖާޒު:
ނަހަލާލަށް ބަލިވެއިނީމާ އެކަން ފޮރުވާން މީހަކާއިނުން.
(3) ފަށްކެނޑުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ