...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަކައެޅުން
މ.
ޤަވާއިދެއް ހަމައެއް ނެތި ތަނެއްގައި އެގޮތްމިގޮތަށް އުޅެގަތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނޭޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ