...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަކުން
ނ.
ކުޑަކުދިންގެ ބަހުރުވައިގައި ކާނާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޭއެރުވުން . ނަންބަރުދިނުން . ރަހިމުބަންދުވުން . ރުކުރުވައިލުން . ރުކުރުވުން . ބެރު . ބެރުޖެހުން . ކަނަސްތަރާ . ކަރުކަން . އަކުންބަކުން . އައްސިވުން . އެތުރުން . ވައިހިނގުން . ވަތަކުތޯޖެހުން . މަޅުއެޅުން . މަސްހުނިވުން . މަސްޖެހުން . ފާލުއެޅުން . ފުރުން . ފުރުއްވުން . ފޫޅުކެނޑުން . ދަށުލުން . ދޫފުރޮޅި . ތިކިޖެހިބޮލުފޭލި . ތެއްދަ . ތޮށިބޭލުން . ގިއްގެޅުން . ޓިނުޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ