...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަކުރު
ނ.
(ސ) ތޮޅިހެން ހުންނަ ލޯބޮޑު މަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރު ޚަލީފާ . ހަތްދަންނަބޭކަލުން . ހަތްޤިރާއަތް . ބޮޑުތަކުރުފާނު ވާހަކަ . އާބަކުރު . ފައިދާކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ