...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބައިންގަނޑު
ނ.
(1) ދެއެއްޗެއްގެ ދެމެދުގައި ފުރާފައިހުންނަ ކުސަގަނޑުގެ ތިރީކޮޅުގައި މަޅިއަކަށް ވާނޭހެން އެލުވާފައި ހުންނަ ފަށް.
(2) މަޖާޒު:
އުރަވަޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުސަގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ