...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބައިރަ
ނ.
ނަކަތްތެރީން ދުވާލު ބައިކޮށްފައިވާ ތިންބައިންކުރެ އެއްބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކާފަމާމަރަހަ . ވަޅޯރަހަ . މީރު . ތުލަހި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ