...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބައިކުރުން
މ.
(1) ބައިބަޔަށް ވަކިކުރުން.
(2) ބޯވަޅު އެޅި ލިބާހުގެ އަރިޔާއިއަަތާ ތޯޑުވައިގެން އެކަފާ ޤަވާޢިދުން ކެފުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަލާކުކުރުން . ހިތްބަރުކުރުން . ނިސްބަތުންބެހުން . ބައިބައިކުރުން . ބޮޑުބޮލިބެހުން . އަކަކުރުން . އެކަކުރުން . ވަކިކުރުން . ވަކިވަކިކުރުން . މާފަންނުމީހުން ކަނޑުނުބައިކުރުން . މުޑުދާރުކުރުން . މޭބޮޑުވުން . ފަޅިފަޅިކުރުން . ފާސިދުކުރުން . ފެޅުން . ގެއްލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ