...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބައިވެރިކުރުން
މ.
(1) ބައިވެރިޔަކަށް ހެދުން.
(2) ބައެއްގައި އެކުލެވުން.
(3) ކަމެއް ކުރާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މީހަކަށް ހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިމެނުން . ބެއްސުން . ތާވަންކެޑުން . ޝަރީކުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ