...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބައިވެރިވާމަތީބަހާ
ނ.
ދެއަދަދު ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ގިނަ އަދަދުތަކެއް ގެއްލި ހުސްވާ އެންމެ މަތީ އަދަދު.
މިއަށް ކުރުކޮށް ކިޔަނީ (ބ.މ..) އެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ