...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބައިމަނު
ނ.
(1) މުޅިންމަންމަނަކަށްނުވާ ކުޑަކޮށް އަޑުއިވި ޒާތަކަށް ވާހަކަދައްކާ މީހާ.
(2) މަނެއްގެ 2/1.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބައިމަނަ . ބީރުއަޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ