...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބައިމަތި
ނ.
(1) މީހެއްގެ ކުރިމަތިން ދެކޮނޑުގެ ދެމެދު.
(2) ޖަމާއަތް ބަހާފައިވާ ބައިތަކެއްގެ ޖުމުލަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބާސަނަ . ބާސަކަސަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ