...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބައިފުޅި
ނ.
(1) ސާއަތު ފުޅީގެ ދެބައިކުޅައެއްބައި.
(2) ފުޅިއެއްގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި.
(3) ދަމުއަށީގައި ނަމަ 2/1 ގަޑިއިރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ