...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބައިތު
ނ.
ޅެމެއްގެ ދެ ކާފިޔާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބައިތުބާޒީ . ބައިތުބާޒީކުރުން . ޅެން . ކާފިޔާ . އާލުވެރިބޭކަލުން . މައިގަނޑު . މަތިކެނޑުން . މަސްޖިދުލްއަޤްޞާ . ފިލިކޯޅި . ފިލިކޯޅިހަމަކުރުން . ޞަދުރު . ޢަޖުޒު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ