...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބައިތުބާޒީ
ދެމީހެއްގެ ނުވަތަ ދެބައެއްގެ ދެމެދުގައި ވާދައަށް ޅެންބައިތު ކިއާކިއުން.
އެކަން ކުރާ ގޮތަކީ، އެއްކޮޅުން އެކަކު ޅެންބައިތެއް ކިއުމުން އެބައިތު ހުއްޓުނު އަކުރަކުން އަނެއްކޮޅުން އަނެކަކު ޅެންބައިތެއް ފަށައިގެން ކިޔަނީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ