...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބައިލިބުން
މ.
(1) ބައިއަތުލުން.
(2) ތެލަބަގުޑިފަދަ ކުޅިވަރުގައި މޮޅުވުން.
(3) އެއްޗަކުން ބައެއް މިލްކުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ