...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބައިގަނޑު
ނ.
(1) އެކުގައި އުޅޭ މީހުން ކޮޅެއް.
(2) ޖަމާޢަތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަގަ . ބިސީ . އައިން . މަހިފޮޅުން . މަސްއައިން . މުއްޕަން . ފުޅަނގިއެރުން . ގާފިލާ . ގިންތީ . ގުރޫޕު . ޖަމާޢަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ