...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބައިގެ
ނ.
(ދ) ރައްޔިތުންގެ ބަނޑަހަގެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްޔަރުން ނެއްޓުން . ހިނބޫ . ހިރުއްދަ . ހިބަހިކާ . ހިތީކިޔެވުން . ހިލަވާލި . ހުރަސްގަޅިލޮނދިމަސް . ހެޔޮ . ހޮނޑަލި . ހޮވުން . ނަނުބުރި . ނަފީ . ނާރެސް . ނިގޫހުދުކޮކާމަސް . ރަނގަޅު . ރަންނަ . ރަންރޮނގުލޮނދިމަސް . ރަތްކިރުޅިރައިވެރިމަސް . ރަތްއޮނުގަނޑުތޮޅި . ރިނބުދޫކޯމާޅި . ރިއްމަސް . ރިޔަ . ރީނދޫ އުރަހަކަންނެލި . ރީޗު . ރީޗުއެޅުން . ރުމާ . ރެހި . ބަނޑަވަރު . ބަބުނަބޮލި . ބައިހަންދަރު . ބައިބަލާއެރުން . ބައިކުޅަނދު . ބަތްޕެންހިކާ . ބާތުންމަސް . ބާގައެރުން . ބިބީ . ބުރި . ބޮނދު . ބޮނޑަންއިލޮޅި . ބޮނޑިފޮރުވުން . ބޮޑުރިޔާ . ކަހައިލުން . ކަށިކޮކާމަސް . ކަނޑި މިޔަރު . ކަނޑުގެރި . ކަޅަލިބިބީ . ކަޅުރޮނޑު . ކަޅުބިލަމަސް . ކަޅުކޮތަރިރައިވެރިމަސް . ކައްޓަފުޅިމިޔަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ